Huvudsidan /Tillbaka

Logi - Hotell


Bra att beakta för synskadade
Bra att beakta för synskadade
Ledar- och hjälphundar välkomna
Ledar- och hjälphundar välkomna
Trappa
Trappa
Höjdskillnader
Höjdskillnader
Tillgänglig med hjälp
Tillgänglig med hjälp
Rymlig hiss
Rymlig hiss
Bra Rullstols-WC
Bra Rullstols-WC
Lämplig för allergiker
Lämplig för allergiker
Texttelefon
Texttelefon
Induktionsslinga
Induktionsslinga
Parkeringsplats för invalider
Parkeringsplats för invalider 1 plats
Tilläggsinformation
Tilläggsinformation

Updaterad: 29.03.2019

© Copyright Kynnys ry