Huvudsidan /Tillbaka

Hälsovård - Veterinärer


Tel.0201 800 770
Bra att beakta för synskadade
Bra att beakta för synskadade
Ledar- och hjälphundar välkomna
Ledar- och hjälphundar välkomna
Ej automatisk dörr
Ej automatisk dörr
Begränsad tillgänglighet
Begränsad tillgänglighet
Parkeringsplats för invalider
Parkeringsplats för invalider 1 plats
Tilläggsinformation
Tilläggsinformation

Updaterad: 11.08.2017

© Copyright Kynnys ry