Huvudsidan /Tillbaka

Restauranger - Matrestauranger


Tel. 040 6267115
Bra att beakta för synskadade
Bra att beakta för synskadade
Ledar- och hjälphundar välkomna
Ledar- och hjälphundar välkomna
Höjdskillnader
Höjdskillnader
Tillgänglig med hjälp
Tillgänglig med hjälp
Alternativ rutt
Alternativ rutt
Bra Rullstols-WC
Bra Rullstols-WC
Lämplig för allergiker
Lämplig för allergiker
Parkeringsplats för invalider
Parkeringsplats för invalider 1 plats
Tilläggsinformation
Tilläggsinformation

Updaterad: 24.09.2019

© Copyright Kynnys ry