Huvudsidan /Tillbaka

Restauranger - Matrestauranger


Tel.02 250 4567
Bra att beakta för synskadade
Bra att beakta för synskadade
Ledar- och hjälphundar välkomna
Ledar- och hjälphundar välkomna
Trappa
Trappa
Höjdskillnader
Höjdskillnader
Ej automatisk dörr
Ej automatisk dörr
Begränsad tillgänglighet
Begränsad tillgänglighet
Otillgänglig
Otillgänglig
Lämplig för allergiker
Lämplig för allergiker
Parkeringsplats för invalider
Parkeringsplats för invalider 1 plats
Tilläggsinformation
Tilläggsinformation

Updaterad: 14.09.2017

© Copyright Kynnys ry