Huvudsidan /Tillbaka

Restauranger - Matrestauranger


Tel. 044 766 8204
Bra att beakta för synskadade
Bra att beakta för synskadade
Trappa
Trappa
Ej automatisk dörr
Ej automatisk dörr
Otillgänglig
Otillgänglig
Lämplig för allergiker
Lämplig för allergiker
Parkeringsplats för invalider
Parkeringsplats för invalider 1 plats

Updaterad: 31.08.2017

© Copyright Kynnys ry