Huvudsidan /Tillbaka

Kultur - Konferens- och mäsställen


Tel. 0300 870 885
Bra att beakta för synskadade
Bra att beakta för synskadade
Ledar- och hjälphundar välkomna
Ledar- och hjälphundar välkomna
Höjdskillnader
Höjdskillnader
Hinderfri tillgänglighet
Hinderfri tillgänglighet
Tillgänglig med hjälp
Tillgänglig med hjälp
Rymlig hiss
Rymlig hiss
Bra Rullstols-WC
Bra Rullstols-WC
Lämplig för allergiker
Lämplig för allergiker
Induktionsslinga
Induktionsslinga
Parkeringsplats för invalider
Parkeringsplats för invalider 1 plats
Tilläggsinformation
Tilläggsinformation

Updaterad: 09.08.2019

© Copyright Kynnys ry