Huvudsidan /Tillbaka

- - Polis, räddningstjänst


Bra att beakta för synskadade
Bra att beakta för synskadade
Ledar- och hjälphundar välkomna
Ledar- och hjälphundar välkomna
Dörr med automatisk öppningsmekanism
Dörr med automatisk öppningsmekanism
Hinderfri tillgänglighet
Hinderfri tillgänglighet
Bra Rullstols-WC
Bra Rullstols-WC
Lämplig för allergiker
Lämplig för allergiker
Parkeringsplats för invalider
Parkeringsplats för invalider 1 plats

Updaterad: 19.05.2017

© Copyright Kynnys ry